• Кошик порожній!

 • Кошик порожній!

Умови згоди

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни: «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі – Адміністрація сайту) » – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазину «Жаклін», які організують та здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.«Персональні дані»- будь-яка інформація, що стосується до прямо або опосередковано визначеної або фізичної особи (суб'єкта персональних даних). «Обробка персональних даних»- будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. «Конфіденційність персональних даних»- обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.«Користувач сайту Інтернет-магазину Жаклін» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт інтернет-магазину."Cookies" — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і що зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту. «IP-адреса» - Унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

 2. Загальні положенння

  Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача. Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту Інтернет-магазину Жаклін. Інтернет-магазин не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Інтернет-магазину.  1.42857;">Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-магазину.

 3. Предмет політики конфіденційності

  Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту інтернет-магазину щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення на придбання Товару. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті інтернет-магазину Жаклін у розділі про реєстрацію та включають :

    ПІП Користувача

    Контактний телефон Користувача

    Адреса електронної пошти (e-mail)

    Адреса доставки Товару

    Місце проживання Користувача.

  Інтернет-магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ("піксель" "): IP адреса; інформація з cookies; інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами); час доступу; адресу сторінки, де розташований рекламний блок; реферер.Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів.Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-магазину.  Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.  Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.  Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.  Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач погодився на створення облікового запису.   Оброблення та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем.   Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.  Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

 4. Способи та терміни обробки персональної інформації

  Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.  : 1.42857;">  Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті інтернет-магазину «Жаклін», включаючи доставку Товару.   Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.   При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.   Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.   Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням даних Користувача.

 5. Обов'язки сторін

  Користувач зобов'язанийНадати інформацію про персональні дані, потрібну для користування Сайтом інтернет-магазину Жаклін.  Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

  Адміністрація сайту зобов'язанаВикористовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового листа , а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком випадків, зазначених у пункті 5 цієї Політики Конфіденційності.   Приймати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті .   Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 6. Відповідальність сторін

  Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, зазнані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених пунктами 5 та 7 цієї Політики Конфіденційності.  У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація: зтала публічним надбанням до її втрати або розголошення; ббула отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту; була розголошена за згодою Користувача.

 7. Вирішення суперечок

  До звернення до суду із позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту Інтернет-магазину та Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору). Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.  При не досягненні угоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.  До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

 8. Додаткові умови

  Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.  Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти в розділ "КОНТАКТИ".  Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою "https://jaklinshop.com.ua/privacy".

Онлайн курсы IT